проектът

Изложбата »България 1944-1989 Забранена истина« проект на

Gedenkbibliothek zu Ehren der Opfer des Kommunismus e.V. Berlin,

е подкрепен от

Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

и от

Konrad-Adenauer-Stiftung

Участници в проекта:
Фанна Коларова,
Стоян Райчевски,
Ирена Даскалова,
Радостина Георгиева

Консултанти:
Урсула Попиолек,
Томас Данерт

Графично оформление:
Александър Байлфус

Партньори:
Съюз “Истина”,
Комдос,
ДА “Архиви”