Въздействието на Щази в Източна Германия и до днес

Въздействието на Щази в Източна Германия и до днес

Ново проучване показва: Държавна сигурност Ерих Милке има и до днес влияние. В регионите, където преди това помириса много шпиони, икономиката на спад на населението е по-слаб и повече.

Wie die Stasi Ostdeutschland bis heute prägt