БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

Презентации на участниците

БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 15. – 17. 11. 2018
начало 10.00 часа
в залата на Гьоте институт, София, ул. “Будапеща” 1

Състояние и актуални задачи за преосмисляне на тоталитарния комунистически период в България