Границата [13]

След издигането на Берлинската стена на 13 август 1961 г. граждани на ГДР също правят опити да избягат на Запад през южната българска граница, някои от които загиват. Заловените на българската граница са предавани на службите за сигурност на ГДР.

ДА Архиви 70-659-1-1

Българската ДС функционира като неделима част от системата на службите за сигурност в страните от източния блок с център в Москва.
Между Държавна сигурност и Щази, изградени в НРБ и ГДР, съобразно разбирането на Ленин, че властта на Съветите се нуждае от „една военна организация от агенти”, съществува трайно сътрудничество. То се изразява в следене на своите гражданите, неутрализиране на политически противници, разработване и вербуване на чужди граждани, осъществяване на промишлен шпионаж, изпълняване на поръчки от КГБ в трети страни, наблюдения над политическата емиграция, както и във взаимно шпиониране едни други.

Едни от най-честите им съвместни действия през 1970-те и 1980-те е преследването на източногермански граждани, които се опитват да избягат на запад през южните български граници, обмяна на информация за осъществявани контакти между граждани на ГДР и техни сънародници от ГФР на територията на българските курорти и на студентите във висшите учебни заведения. Щази уведомява ДС за поведението и контактите на български служебни лица по време на пътувания във ФРГ, за техните контакти, прояви, интереси, покупки и др.

Справка от ДС за усилване на наказателните мерки срещу избягали през границата български граждани и техните близки в България, 24 февруари 1953 г.:

„Трудоспособните близки родственици на изменника, които не са привлечени към съдебна отговорност, да бъдат изпратени в ТВО Белене.
Недвижимите им имоти да се конфискуват.
За другото имущество, включително добитъка, да се грижат сами.
Децата им от 14 до 18-годишна възраст да се изпращат в трудови школи при МВР,
за което да се използва един от поправителните домове.
Децата от 7 до 14-годишна възраст да се изпращат в специални училища по линия
на Министерството на просветата.”

>> Отзвукът на Унгарското въстание [14]

Гранични войски,
ДА Архиви 70-659-1-1

BSTU – MfS, Abt.X, Nr. 117. S. 106