“Народен съд” [3]


Подсъдимите на „Нородния съд“
Архив Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

На 24 септември 1944 Политбюро одобрява Наредба-закон за съдене от народен съд, приет от Министерския съвет на 30 септември с.г.

Под предлог, че този съд ще съди виновните за въвличане на България във Втората световна война на страната на Тристранния пакт, започва масова разправа с политически дейци, военни, общественици, интелектуалци, учени, писатели, журналисти и др. с цел, да се унищожи елита на нацията, който може да поведе организирана съпротива срещу налаганата от комунистическата партия съветизация на България.

Този извънреден съд е създаден в грубо нарушение на действащата тогава българска конституция и в погазване на основните принципи на правораздаването.
За „народни обвинители” са назначени партийни активисти без необходимата правна квалификация.

В техни ръце са съсредоточени предварителното и съдебното следствие и обвинението. Несправедливо обвинените са предварително обречени, защото са съдени с презумпцията за виновност. Присъдите са окончателни и не подлежат на обжалване, смъртните присъди се изпълняват веднага. На всички осъдени от народния съд се конфискува имуществото, а семействата и близките им са подложени на пожизнено преследване като роднини на „врагове на народа”.

Само на 1 срещу 2 февруари 1945 г. по негови присъди са екзекутирани 3 регенти, 33 министри, 67 народни представители, 47 висши военни и др.
„Българският „Народен съд” осъжда на смърт и екзекутира 150 членове на висшето държавно ръководство;
Международният Нюрнбергски трибунал: 11; Международният трибунал за Далечния изток: 7.

По данни, предоставени от главния народен обвинител до ЦК на комунистическата партия, в доклад от 3 юли 1945 г. в цялата страна по т.нар. народен съд е имало 132 масови процеса, на които са произнесени следните присъди:

 

Подсъдими 11 122
Смъртни присъди 2816 (изпълнени 2700)
Доживотни присъди 1233
20 години строг тъмничен затвор 11
15 години строг тъмничен затвор 964
12 години строг тъмничен закон 41
10 години строг тъмничен закон 687
6-8 години строг тъмничен затвор 197
5 години строг тъмничен закон 1006
3 години строг тъмничен закон 379
2 години строг тъмничен закон 318
1 години строг тъмничен закон 724
1 година условно 668
Оправдателни присъди 1485
Спрени и прекратени преписки 386

>> Ликвидиране на опозиционните партии [4]

Обвинител в “Народния съд“
Архив Национална библиотека „Св.св.Кирил и Методий“


Проф.Александър Станишев, медик с международна известност, осъден на смърт, разстрелян последен, заставен да установи като лекар смъртта на всички екзекутирани преди него,
Архив Национална библиотека „Св.св.Кирил и Методий“


Димитър Пешев, заместник-председател на НС, който има най-голяма заслуга за спасяването на българските евреи (40 000 души) от депортиране, обвинен в Народния съд и в „антисемитизъм”.
Архив Национална библиотека „Св.св.Кирил и Методий“


Трифон Кунев, автор на сборника фейлетони “Ситни, дребни като камилчета“
Архив Национална библиотека “Св.св. Кирил и Методий“